Algemene voorwaarden


 1. De lessen worden volledig zelfstandig verzorgd door Ins & Outs Tennis Academy of diens ingehuurde tennistrainer/trainster.
 2. Indien een inschrijving na het sluiten van de inschrijvingstermijn (bij LTV en Chaam 14 oktober 2020 en bij Tennispark Princenhage 25 september 2020) en tot aan de start van de cursus ( Oktober 2020) wordt ingetrokken dan wordt er 50 Euro in rekening gebracht(per inschrijving). Deze regel gaat ook in werking bij (langdurige) blessures die in deze periode ontstaan. Deze regel is ook van toepassing wanneer de inschrijving via de bekende whatsapp-groepen of mondeling aan de leraar op de baan is doorgegeven. Ook wanneer er niet tijdig afgemeld wordt voor de volgende trainingscyclus worden deze kosten in rekening gebracht. De trainers zullen altijd tijdig via de whatsapp-groepen aangeven tot welke datum er afgemeld kan worden voor de volgende trainingscyclus. Deze regel is natuurlijk bedoeld om de overgebleven spelers in bescherming te nemen en om het inplannen van de tennislessen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij het (last minute) wegvallen van 1 of meer spelers heeft dit namelijk altijd invloed op de prijs en lengte van de les voor de overgebleven spelers, hou dus altijd goed de tennis-apps in de gaten, zeker rond de inschrijfperiodes en laat elkaar niet op het laatste moment in de steek!
 3. Betalingen voor tennistrainingen geschiede op basis van automatische incasso. Deze zullen rond de week van de eerste les van de desbetreffende cyclus geïncasseerd worden (meestal een week van te voren).
 4. Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten. De lespakketten zijn te vinden op deze website via menu-tennislessen van de desbetreffende tennisvereniging.
 5. Een lessenserie omvat 18 weken in de winter (najaar) en 18 weken in de zomer. (let op bij TV Chaam , TC Ulicoten en TC Baarle worden er 3 cyclussen per jaar gegeven van 12 weken per cyclus.) Je kunt dus het hele jaar door, 36 weken per jaar buiten trainen.
 6. Wanneer een cursist zich definitief afmeldt voor een cursusblok wordt nooit lesgeld gerestitueerd. Wel kan de cursist in overleg en met goedvinden van de trainer voor het resterende gedeelte een vervanger inschakelen. In dat geval regelen cursist en vervanger onderling de kosten.
 7. De groepen worden ingedeeld door de trainer. Er wordt zoveel mogelijk ingedeeld op niveau, leeftijd, gewenste tijden en de gewenste groepsgrootte.
 8. De lessen worden het gehele jaar buiten gegeven.
 9. Bij regen of onbespeelbaar weer of onbespeelbare banen worden er max. 2 lessen ingehaald. De inhaallessen worden na de cursus ingehaald. In de praktijk kan het voorkomen dat er 16 of 17 lessen gegeven zijn vanwege pech met het slechte weer of andere bijzondere omstandigheden. Wanneer er sprake is van overmacht dan kan het dus zijn dat er max 15/16 lessen zijn gegeven.  Lessen vanwege ziekte/afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald. De trainers doen altijd hun uiterste best om de gemiste lessen in te halen, desnoods op een andere dag en tijd. (Bij TV Chaam, TC Ulicoten en TC Baarle bedraagt dit aantal 11 lessen)
 10. ALS ER VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN EEN LOCKDOWN KOMT EN ER HELEMAAL NIET GETENNIST MAG WORDEN SCHUIVEN DE GEMISTE LESSEN AUTOMATISCH DOOR EN WORDEN INGEHAALD WANNEER ER WEER GETRAIND MAG WORDEN. WANNEER ER MAAR MET HALVE GROEPEN GETRAIND MAG WORDEN DAN HALVEREN WE DE LESTIJD. ALS JE BIJVOORBEELD NORMAAL GESPROKEN MET 4 PERSONEN 60 MINUTEN TRAINING HEBT DAN HEB JE BIJ DEZE MAATREGELEN MET 2 PERSONEN 30 MINUTEN LES.
 11. Mochten er lessen niet doorgaan door slechte weersomstandigheden dan zal dit direct kenbaar gemaakt worden mail. Reeds aangevangen lessen zullen niet ingehaald worden. Wanneer een inhaal les vanwege het slechte weer niet door kan gaan zal deze komen te vervallen. “de trainer kan bij slecht weer ook een theorieles in het clubhuis geven, deze les telt als een reguliere tennisles. Dit kan besloten worden wanneer er tijdens of vlak voor de les dermate veel regen of sneeuw valt en daardoor de banen onbespeelbaar worden.
 12. Mochten er om andere redenen vroegtijdig lessen niet doorgaan dan zal dit middels de Whatsapp groepen gecommuniceerd worden.
 13. Er wordt geen les gegeven in de mei (1week) -, zomer-, herfstvakantie-, Kerst en carnavalsvakantie.
 14. Als u verhinderd bent, telt deze les als gegeven les. U bent verplicht zich van te voren af te melden.
 15. Het volgen van de lessen is voor eigen risico, de trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.
 16. Indien u nog geen lid bent dan moet u zich eerst aanmelden bij de ledenadministratie van de officiële verenigingssite van de desbetreffende vereniging waar u de lessen gaat volgen. Uiteraard kan er wel eerst proefles gevolgd worden om te kijken of u tennissen leuk vind.
 17. De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 18. Indien er een (bijzondere) situatie ontstaat, die niet in bovengenoemd reglement wordt omschreven, neemt de trainer een beslissing. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.