Algemene voorwaarden​

Tennis Padel

Algemene voorwaarden

  1. De lessen worden volledig zelfstandig verzorgd door Ins & Outs Tennis en Padel Academy of diens ingehuurde tennistrainer/trainster.
  2. Indien een inschrijving voor de lessen na de annuleringsdeadline van inschrijving  wordt ingetrokken wordt er 50 Euro in rekening gebracht .De annuleringsdeadlines vind je altijd onder het kopje “meer info” op deze website. Deze regel gaat ook in werking bij (langdurige) blessures die in deze periode ontstaan. Deze regel is ook van toepassing wanneer de inschrijving via de bekende whatsapp-groepen of mondeling aan de leraar op de baan is doorgegeven/toegezegd.Ook wanneer er via whatsapp is toegezegd om op een bepaalde dag te trainen en deze toezegging wordt vervolgens minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus ingetrokken wordt er 50,- in rekening gebracht Ook wanneer er niet tijdig afgemeld wordt voor de volgende trainingscyclus worden deze kosten in rekening gebracht. Afmelden kan ook tot maximaal 2 weken voor aanvang van de nieuwe cyclus maar liefst natuurlijk eerder! De trainers zullen altijd tijdig via de whatsapp-groepen aangeven tot welke datum er af en aangemeld kan worden voor de volgende trainingscyclus. Deze regel is natuurlijk bedoeld om de overgebleven spelers in bescherming te nemen en om het inplannen van de tennislessen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij het (last minute) wegvallen van 1 of meer spelers heeft dit namelijk altijd invloed op de prijs en lengte van de les voor de overgebleven spelers, houd dus altijd goed de tennis-apps en mail in de gaten, zeker rond de inschrijfperiodes en laat elkaar niet op het laatste moment in de steek!
 • Betalingen voor tennistrainingen geschiede op basis van betaalverzoeken in de whatsapp-groepen. Deze zullen net voor of in de 1e lesweek  worden verstuurd en iedereen heeft 3 weken de tijd om de betaling in orde te maken. Wanneer de 1e termijn van 3 weken verlopen is en er vanuit de leerling geen contact is opgenomen met de tennisschool om aan te geven dat de betaling later zal volgen zullen er 12,50 administratiekosten in rekening worden gebracht bij het tweede betaalverzoek. Wanneer ook de 2e termijn verlopen is en er geen reden wordt aangegeven voor het niet betaald hebben van de lessen zal de desbetreffende leerling uitgesloten worden voor verdere deelname aan de lessen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten. De lespakketten zijn te vinden op deze website via menu-tennislessen van de desbetreffende tennisvereniging. Er kan altijd onderling overlegd worden 60 minuten te trainen ipv 50 of 30 ipv 25. De kosten worden dan naar rato verhoogd.
 • Een lessenserie omvat 18 weken in de winter (najaar) en 18 weken in de zomer. (let op bij TV Chaam , TC Ulicoten en TC Baarle worden er 3 cyclussen per jaar gegeven van 10 of 12 weken per cyclus.) Je kunt dus het hele jaar door zo’n  36 weken per jaar buiten trainen. 
 • Wanneer een cursist zich definitief afmeldt voor een cursusblok wordt nooit lesgeld gerestitueerd. Wel kan de cursist in overleg en met goedvinden van de trainer voor het resterende gedeelte een vervanger inschakelen. In dat geval regelen cursist en vervanger onderling de kosten.
 • De groepen worden ingedeeld door de trainer. Er wordt zoveel mogelijk ingedeeld op niveau, leeftijd, gewenste tijden en de gewenste groepsgrootte. HET IS OOK NIET TOEGESTAAN OM JE INSCHRIJVING TE WEIGEREN OMDAT JE NIET BIJ DE TRAINER VAN JE VOORKEUR INGEDEELD STAAT. WANNEER JE DAT BESLUIT WORDT ER OOK WEER 50 IN REKENING GEBRACHT! HET IS EEN ENORME PUZZEL
 • De lessen worden het gehele jaar buiten gegeven.
 • Bij regen of onbespeelbaar weer of onbespeelbare banen worden er max. 2 lessen ingehaald bij TPV Raamsdonksveer ( all-weather banen). De inhaallessen kunnen op een andere dag en tijd aangeboden worden dan op de reguliere dag en tijd! In de praktijk kan het een enkele keer voorkomen dat er 16 of 17 lessen gegeven zijn vanwege veel pech met het slechte weer of andere bijzondere omstandigheden. Wanneer er sprake is van overmacht bijvoorbeeld een inhaalles die vanwege het slechte weer wederom niet door kan gaan) dan kan het dus zijn dat er max 15/16 lessen zijn gegeven. In de praktijk komt dit nauwelijks voor.  Lessen vanwege ziekte/afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald. De trainers doen altijd hun uiterste best om de gemiste lessen in te halen, desnoods op een andere dag en tijd. (Bij TV Chaam, TC Ulicoten en TPC de Ooijvevaars bedraagt dit aantal 11 lessen )
 • ALS ER VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN EEN LOCKDOWN KOMT EN ER HELEMAAL NIET GETENNIST MAG WORDEN SCHUIVEN DE GEMISTE LESSEN AUTOMATISCH DOOR EN WORDEN INGEHAALD WANNEER ER WEER GETRAIND MAG WORDEN. WANNEER ER MAAR MET HALVE GROEPEN GETRAIND MAG WORDEN DAN HALVEREN WE DE LESTIJD. ALS JE BIJVOORBEELD NORMAAL GESPROKEN MET 4 PERSONEN 60 MINUTEN TRAINING HEBT DAN HEB JE BIJ DEZE MAATREGELEN MET 2 PERSONEN 30 MINUTEN LES.
 • Mochten er lessen niet doorgaan door slechte weersomstandigheden dan zal dit direct kenbaar gemaakt worden mail. Reeds aangevangen lessen zullen niet ingehaald worden. Wanneer een inhaal les vanwege het slechte weer niet door kan gaan zal deze komen te vervallen. “de trainer kan bij slecht weer ook een theorieles in het clubhuis geven, deze les telt als een reguliere tennisles. Dit kan besloten worden wanneer er tijdens of vlak voor de les dermate veel regen of sneeuw valt en daardoor de banen onbespeelbaar worden.
 • Mochten er om andere redenen vroegtijdig lessen niet doorgaan dan zal dit middels de Whatsapp groepen gecommuniceerd worden.
 • Er worden in principe bij TPV Raamsdonksveer en Tennispark Princenhage geen reguliere lessen gepland in de basisschool-vakanties . Overigens kunnen inhaallessen wel in een vakantieweek gepland worden wanneer er vanwege veel uitval geen andere optie is of wanneer er een enkele les op een bepaalde dag uitgevallen is.
 • Als u verhinderd bent, telt deze les als gegeven les. U bent verplicht zich van te voren af te melden in de groepsapp van uw lesgroepje zodat de leraar hier rekening mee kan houden in zijn lesvoorbereiding. De trainers zullen waar mogelijk kijken of er een keer een les ingehaald kan worden bij een andere groep. Lukt dit wel dan is het mooi meegenomen, lukt dit niet dan is dat jammer, je hebt dus bij eigen afwezigheid nooit recht op een inhaal-les.
 • Het volgen van de lessen is voor eigen risico, de trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.
 • Indien u nog geen lid bent dan moet u zich eerst aanmelden bij de ledenadministratie van de officiële verenigingssite van de desbetreffende vereniging waar u de lessen gaat volgen. Uiteraard kan er wel eerst proefles gevolgd worden om te kijken of u tennissen of padellen leuk vind.
 • De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 • Indien er een (bijzondere) situatie ontstaat, die niet in bovengenoemd reglement wordt omschreven, neemt de trainer een beslissing. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.